עף על עצמו שי חי לאורי הצבא שלי בחוץ יגרום להדחתה של אורלי . היא בדוק הולכת

אחרי שאתמול על אורלי ללא סיבה מצודקת שי חי שלח פקודה לצבא שלו לגרום להדחתה של אורלי..

11111
. קישור לכתבה זו.