עדי לאון לאורלי, החלטתי כרגע, לנסות לשנות גישה, וגם מסתחבק עם שי חי.


11111
. קישור לכתבה זו.