שי חי אומר לדיירים אני לא יכול לשמוע את הצוחקים שלכם אתם צריכים להתחשב אני כל היום מסתובב עם אטמי אוזנים

השאלה של עדי הופכת לוויכוח סוער בין שי חי לשאר דיירי הבית. שי חי ממשיך לומר שקשה לו עם הצחוקים בבית ולדעתו רוב הבית מתנהג בגסות ובחוסר כבוד.
בן זיני עונה לו: "איך אני יכול לדעת שהצעקות שלי מפריעות לך אם אתה לא אומר לי כלום?" שי חי ממשיך וכועס על אסף שנכנס לשירותים בצעקות ומתנהג בגסות.

אסף אומר שזה משהו שהוא עשה מתחילת העונה והוא לא ידע שזה מפריע לשי ברמה כזו. כאשר הדיירים שואלים את שי חי למה הוא בעצם לא אמר להם את כל הדברים הללו, שי חי עונה: "לא רציתי להיות הזקנה שאומרת לילדים לא לעשות רעש בין שתיים לארבע, לא בשביל זה באתי לפה." בן זיני אומר לשי חי שהוא מתנצל בפניו ומוסיף שהוא באמת ניסה להתחשב בו ולכל הבית חשוב ששי ירגיש בנוח צפו בקטע >>>

11111
. קישור לכתבה זו.